Nová zelená úsporám 2015

Příjem žádostí byl zahájen 15. května 2015.

Od 22. 10. 2015 je opět možné žádat o dotace pro rodinné domy.

V případě bytových domů je k dispozici následující podpora

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

Více informací k podpoře bytových domů naleznete zde.

Rodinné domy – příjem žádostí od 22. 10. 2015

Přehled podporovaných oblastí:

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Více informací k podpoře rodinných domů naleznete zde.

K jakým změnám dále došlo ?

Seznam výrobků a technologií (SVT) je nově pouze doporučeným seznanem. Stále však platí požadavek na minimální parametry instalovaných výrobků. Proto doporučujeme s tímto seznamem dále pracovat. Zde naleznete námi zapsaná tepelná čerpadla.

Podobně je nově doporučený seznam odborných dodavatelů (SOD). Přehled našich autorizovaných partnerů je vám k dispozici zde.

Manuál pro žadatele o dotaci

Žádost o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám Vám usnadní MANUÁL ŽADATELE o dotace NZÚ 2015, který vydala Asociace energetických specialistů.