Tepelná čerpadla​​ VODA VODA

Tepelná čerpadla Voda/Voda jsou naprosto totožná jako zemní čerpadla jen s tím rozdílem, že primárním zdrojem tepla je v tomto případě voda. Jako zdroj tepla je možno použít jak povrchovou vodu, tak také podzemní vodu. Povrchová voda se hodí pouze ve vyjímečných případech. Vzniká ohrožení znečištěním (vodní řasy, koloidní suspenze), a nebezpečí, že bude teplota v průběhu roku kolísat (tání sněhu).

Tepelné čerpadlo voda - voda

Jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla voda/voda se zpravidla používá podzemní voda. Podzemní voda má v průběhu roku konstantní teplotu, která je přibližně 10 °C a tím zaručuje nejvyšší možné COP ze všech typů tepelných čerpadel. Tato čerpadla je možno používat monovalentně, to znaméná bez nutnosti bivalentního zdroje tepla, byť většinou bývá elektropatrona součástí vnitřní jednotky.

 Je třeba mít na zřeteli vyšší pořizovací náklady, neboť pro využívání spodní vody je nutno vrtat mimo studnu jímací take vsakovací, kde se vypouští voda, ze které bylo odebráno její teplo tepelným čerpadlem. Zásadně přitom vzniká povinnost úředního ohlášení u vodohospodářských úřadů a jejich povolení pro tuto stavbu.

 Před rozhodnutím pro spodní vodu jako zdroj tepla je nutno přezkoušet, zda je spodní voda ve vhodné hloubce v dostatečném množství a kvalitě k dispozici. Analýzu vody a stavbu studny musí v každém případě provést zkušený studnařský podnik a to samozřejmě bude stat finanční prostředky.
Celá zkouška vydatnosti a vhodnosti studny trvá i s přípravami cca 5dní. Navíc je zde  potřeba počítat s možností narušení pramene v budoucnu (soused si vyvrtá novou studnu, pohne se podloží apod.) a s tím spojené náklady na novou studnu. Není to pravidlem, ale také ani vyjímkou.
Další nevýhodou je soustava poměrně drahých nerezových čerpadel na přečerpávání vody a filtračních zařízení pro ochranu tepelného výměníku, což sebou nese zvýšené nároky na údržbu a servis. V krátkosti lze říci, že za nejvyšší COP zaplatíte nejvyššími provozními náklady.
Pořizovací náklady se budou pohybovat také na nejvyšší úrovni ze všech typů tepelných čerpadel. Obecně platí, že kvalitní instalační firma Vás spíše přesvědčí na naprosto bezproblémové čerpadlo země/voda než pokoušet osud
.

POZOR: mohou nastat místní okolnosti a čerpadlo voda/voda bude tím nejlepším možným řešením, ale od toho jsou zde odborníci, kteří umí situaci vyhodnotit. Nevěřte firmě, která vám bude tvrdit bez všech již zminěných okolností, že čerpadlo voda/voda je to nejlepší.

Výhody systému voda/voda:

  • Nejvyšší COP u tepelných čerpadel jaké lze dosáhnout

 Nevýhody systému voda/voda:

  • Nutnost trvalého a vydatného zdroje podzemní vody
  • Vyšší prvotní investice
  • Stavební povolení na vrty pro studny
  • Náročnější a dražší servis