přinášíme řešení pro rodinné domky

Při použití našich spolehlivých řešení řízení klimatu nebudete nikdy muset za zvýšení energetické účinnosti zaplatit svým komfortem.

Tepelná čerpadla

Energie stále zdražuje a tepelná čerpadla nabízejí řešení šitá na míru pro nízkoenergetické domy, novostavby. Dovolte, abychom našli pro Vás řešení s využitím našich technologií vytápění a přípravy teplé vody.

Klimatizace

Nabízíme nejširší řadu řešení klimatizace, která ochlazují nebo ohřívají váš domov s maximální účinností. Naše řešení v oblasti chlazení se pyšní nejvyšším označením energetické účinnosti výrobků na trhu. 

tepelná čerpadla

Energie stále zdražuje a tepelná čerpadla nabízejí řešení šitá na míru pro nízkoenergetické domy, novostavby i modernizace starších objektů. Zajistí Vám nejvyšší možný komfort vytápění a chlazení pro Váš dům za nejnižší provozní náklady na trhu.

vzduch - vzduch

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch odebírají teplo z venkovního prostředí. Vzduch proudí přes venkovní jednotku tepelného čerpadla, kde je z něj získáno teplo, které je použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. 

vzduch - voda

Velkou předností  tepelných čerpadel vzduch/voda jsou nízké, dobře kalkulovatelné pořizovací náklady a časově nenáročná instalace, která zabere jen dva dny a můžete tepelným čerpadlem topit. Tepelné čerpadlo nevyžaduje žádné dodatečné povolení.

země - voda

Nositelem tepla je jak už název říká země. Země akumuluje teplo z prostředí sezónně, tedy po delší časové období. To vede ke stabilní vysoké teplotě primárního zdroje tepla v průběhu celého roku a tím k vysokému topnému faktoru.

voda - voda

Tepelná čerpadla Voda/Voda jsou naprosto totožná jako zemní čerpadla jen s tím rozdílem, že primárním zdrojem tepla je v tomto případě voda. Jako zdroj tepla je možno použít jak povrchovou vodu, tak také podzemní vodu. Povrchová voda se hodí pouze ve vyjímečných případech. Vzniká ohrožení znečištěním (vodní řasy, koloidní suspenze), a nebezpečí, že bude teplota v průběhu roku kolísat (tání sněhu).

země - voda | invertor

V zimě je i na nejchladnějších místech k dispozici geotermální teplo, které si v hloubce větší než 15 m udržuje téměř konstantní teplotu 10 °C. Toto geotermální teplo je bezplatným energetickým zdrojem, na který je naše tepelné čerpadlo schopné se připojit, přivést jej do vašeho domova a kromě vytápění zajistit i ohřev teplé užitkové vody. I v nejchladnějších podmínkách tak uspoříte obrovské náklady. 

hybridní

Hybridní tepelná čerpadla v sobě kombinují tepelné čerpadlo Daikin vzduch/ voda a kondenzační techniku Rotex.
Jejich obrovskou výhodou je flexibilnost použití, i pro rekonstrukce starých objektů bez zateplení a výměny oken nebo pro objekty s velkou tepelnou ztrátou, kdy tepelné čerpadlo pokryje až 80% provozních nákladů a plynový kondenzační kotel dosahuje výkonu až 24kW. V tomto případě není nutné měnit otopnou soustavu,  jelikož zdroj dosahuje výstupní teploty vody až 80
°C

produkty partnerů

vzduch – voda

Velkou předností  tepelných čerpadel vzduch/voda jsou nízké, dobře kalkulovatelné pořizovací náklady a časově nenáročná instalace, která zabere jen dva dny a můžete tepelným čerpadlem topit. Tepelné čerpadlo nevyžaduje žádné dodatečné povolení. 

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch.

Vzduchová tepelná čerpadla zažívají v ČR obrovský vzestup a bezesporu za to mohou poměrně nizké pořizovací ceny, které stlačily svým příchodem na trh čerpadla s invertrovou technologijí.Tato čerpadla využívají frekvenční měnič, který reguluje výkon  od 30 do 100% . Od roku 2005, kdy vešla tato technologie v podvědomí, udělala obrovský pokrok a prakticky si vybudovala neotřesitelnou pozici v tomto odvětví. Dalším typem vzduchových čerpadel, který je již na trhu dlouhodobě a jejich vývoj jde také neustále dopředu, jsou vzduchová tepelná čerpadla s pevným jmenovitým výkonem tzv.ON/OFF čerpadla. Rozdíl je již patrný z předchozího popisu a jen nutno dodat, že invertrová čerpadla nepotřebují akumulační nádobu na rozdíl od ON/OFF systému, který tím eliminuje počet startů kompresoru.

  Přehled tepelných čerpadel Vzduch/Voda: 

  Invertorová technologie

  • split system – chladivová část je mezi venkovní a vnitřní jednotkou
  • monoblock – vše je ve venkovní jednotce, pouze regulátor je v objektu

   ON/OFFsystém

  • vnitřní instalace – celá technologie je v technické místnosti
  • venkovní instalace – stejně jako monoblock
  • duální provedení – venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s topnou vodou      

  Tepelná čerpadla vzduch/voda je možno instalovat v domě nebo mimo dům. Instalace uvnitř vyžaduje vzduchové kanály pro přívod a odvádění venkovního vzduchu. Instalace ve venkovním prostoru zabere méně místa v technické místnosti.

  Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu.
  V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 °C. 

  Kolísající a právě v topné sezóně nízká teplotní úroveň venkovního vzduchu poněkud nepatrně zvyšuje potřebu energie. Zajímavou a nákladově příznivou alternativou může být v budově využití bivalentního režimu. Provoz je většinou monoenergetický s výpočtovým bivalentním bodem mezi -5 až-10 °C. Přitom kryje tepelné čerpadlo cca 95 – 98 % celkové roční potřeby energie. Zbytek energie dodává otopnému systému většinou elektrické  těleso vestavěné ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla.

   Výhody: 

  + Nižší pořizovací náklady

  + Rychlá a jednoduchá montáž zařízení

  + Malá náročnost na instalační prostor

    

  Nevýhody: 

  Nižší COP než u zemních

    Odvod kondenzátu od venkovní jednotky

    Hlukový vjem od venkovní jednotky

    

   Nová technoligie Daikin s chladivem R32.

   Nejprodávanější tepelné čerpadlo Alpha-innoTec.

   Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci – 39dB.

   země – voda

   Nositelem tepla je jak už název říká země. Země akumuluje teplo z prostředí sezónně, tedy po delší časové období. To vede ke stabilní vysoké teplotě primárního zdroje tepla v průběhu celého roku a tím k vysokému topnému faktoru.

   Teplo akumulované v zemině se využívá prostřednictvím zemního kolektoru tepla nebo zemního vrtu (sondy). V prvním případě se jedná o teplo, které je zemině dodáváno slunečním zářením v letním období a zemní kolektor je kladen do hloubky 1,2-1,5 m pod povrch.

   Ve druhém se jedná o teplo ze zemního jádra a sonda je hluboká až 150m. V obou případech je primárním okruhem speciální potrubí pro geotermální jímání tepla, které je naplněno nemrznoucí kapalinou na bázi lihu, glykolu nebo glycerínu (dle doporučení výrobce čerpadla). Primárním okruhem tedy proudí nemrznoucí kapalina, která přebírá teplotu okolní zeminy 6-8 °C a tu předá tepelnému čerpadlu pomocí výměníku tepla. Za pomocí kompresoru, expanzního ventilu a horkých par potom čerpadlo dokáže z této teploty docílit až 60ti°C na topné vodě.

   snadná instalace

   To je velice zjednodušený princip pro rychlé pochopení funkce zemního tepelného čerpadla. 
   Za vším samozřejmě stojí celá řada složité elektroniky a množství mechanických součástek z těch nejušlechtilejších materiálů, aby bylo docíleno maximální účínnosti a životnosti tepelného čerpadla. Největší podíl na účinnosti čerpadla má typ použitého chladiva, které je nositelem tepla a každé chladivo se mění v horké páry při jiné teplotě a tlaku. Díky ekologickým normám EU nelze používat ta nejúčinější chladiva, jelikož při úniku mohou zanechat ekologickou stopu a výrobci tak stále hledají a zdokonalují typy a směsi chladiv, která tyto normy splňují a zároveň budou mít vysokou účinnost. Jak čas ukazuje, tak se jim to daří, protože stále se posouvají hodnoty COP směrem nahoru a díky tomu můžeme vytápět naše objekty levněji.

     Systém země/voda – plošný kolektor

      Výhody: 

     + Bezúdržbový a tichý systém

     + Vyšší COP než u vzduchových čerpadel – až 5,2
     (o 30% nišší prozní náklady)

     + Relativně nízké pořizovací náklady

     + Dlouhá životnost

     + Minimální náklady na servis

     + Není potřeba stavební povolení ani ohláška

       

     Nevýhody: 

     Prostorová náročnost pozemku – 250-500m2

     Znemožnění staveb na vysazování vzrostlých stromů na ploše kolektoru

       

      Systém země/voda – iNVERTOR

      Geotermální tepelné čerpadlo

       

      PROČ ZVOLIT GEOTERMÁLNÍ TEPELNÉ ČERPADLO?

      V zimě je i na nejchladnějších místech k dispozici geotermální teplo, které si v hloubce větší než 15 m udržuje téměř konstantní teplotu 10 °C. Toto geotermální teplo je bezplatným energetickým zdrojem, na který je naše tepelné čerpadlo schopné se připojit, přivést jej do vašeho domova a kromě vytápění zajistit i ohřev teplé užitkové vody. I v nejchladnějších podmínkách tak uspoříte obrovské náklady.

      VYTÁPĚNÍ OPTIMALIZOVANÉ PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

      Naše vysoce účinná technologie invertoru dokázala, v porovnání s klasickými geotermálními tepelnými čerpadly se systémem zapínání a vypínání, uspořit až o 20 % více energie.
      V našem systému:

      • Solanka, tedy směs vody a nemrznoucího přípravku, která funguje jako teplonosné médium mezi zemí a tepelným čerpadlem, je udržována při vyšší stabilní teplotě, čímž se omezují nároky na spotřebu energie tepelného čerpadla.
      • Pomocný efekt invertorového kompresoru minimalizuje použití elektrického topného tělesa, což vede ke snížení spotřeby energie.
      • Vysoké provozní účinnosti invertorového kompresoru se dosahuje při částečném zatížení. Pro více než 90 % celkového výkonu vytápění není nutný plný výkon jednotky, spotřeba energie je snížena na minimum.

      To vše vede ke snížení provozních nákladů a k rychlejší návratnosti investice.

       TICHÝ CHOD

       Účinná izolace a moderní odpružení kompresoru udržují hladinu hluku na minimu. 
       Kompresor jednotky přizpůsobuje své otáčky zatížení. Protože kompresor pracuje více než 90 % času při částečném zatížení, je hladina hluku významně omezena. 

       SNADNÁ INSTALACE KOMPAKTNÍ A ELEGANTNÍ JEDNOTKA

        

       • Integrací expanzních nádob, bezpečnostních ventilů a filtrů dovnitř tepelného čerpadla je instalace mimořádně úhledná a čistá. 
       • Jednotka má malý půdorys a elegantní design, který přispívá ke splynutí jednotky s dalšími zařízeními v domácnosti. 
       • Aby se zkrátil čas potřebný na instalaci jednotky ve vašem domě, montujeme již v továrně na horní stranu modulu tepelného čerpadla zásobník teplé užitkové vody. 

       JEDNODUCHÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

       Funkce termostatu: ovladač tepelného čerpadla může být umístěn do obytné místnosti a sloužit jako pokojový termostat. Systém automaticky přizpůsobuje teplotu vody v okruhu vytápění tak, aby bylo dosaženo požadované teploty v místnosti. Výsledkem je stabilní výkon a vyšší úroveň komfortu. 

       Systém země/voda – vrt

        Výhody: 

       + Bezúdržbový a tichý systém

       + Vyšší COP než u vzduchových čerpadel – až 5,2
       (o 30% nišší prozní náklady)

       Minimum nároků na pozemek i velikost technické místnosti

       + Dlouhá životnost

       + Minimální náklady na servis

         

       Nevýhody: 

       – Vyšší prvotní investice

       – Stavební povolení pro vrt

         

        voda – voda

        Tepelná čerpadla Voda/Voda jsou naprosto totožná jako zemní čerpadla jen s tím rozdílem, že primárním zdrojem tepla je v tomto případě voda. Jako zdroj tepla je možno použít jak povrchovou vodu, tak také podzemní vodu. Povrchová voda se hodí pouze ve vyjímečných případech. Vzniká ohrožení znečištěním (vodní řasy, koloidní suspenze), a nebezpečí, že bude teplota v průběhu roku kolísat (tání sněhu).

        Jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla voda/voda se zpravidla používá podzemní voda. Podzemní voda má v průběhu roku konstantní teplotu, která je přibližně 10 °C a tím zaručuje nejvyšší možné COP ze všech typů tepelných čerpadel. Tato čerpadla je možno používat monovalentně, to znaméná bez nutnosti bivalentního zdroje tepla, byť většinou bývá elektropatrona součástí vnitřní jednotky.

         Je třeba mít na zřeteli vyšší pořizovací náklady, neboť pro využívání spodní vody je nutno vrtat mimo studnu jímací take vsakovací, kde se vypouští voda, ze které bylo odebráno její teplo tepelným čerpadlem. Zásadně přitom vzniká povinnost úředního ohlášení u vodohospodářských úřadů a jejich povolení pro tuto stavbu.

         Před rozhodnutím pro spodní vodu jako zdroj tepla je nutno přezkoušet, zda je spodní voda ve vhodné hloubce v dostatečném množství a kvalitě k dispozici. Analýzu vody a stavbu studny musí v každém případě provést zkušený studnařský podnik a to samozřejmě bude stat finanční prostředky.
        Celá zkouška vydatnosti a vhodnosti studny trvá i s přípravami cca 5dní. Navíc je zde  potřeba počítat s možností narušení pramene v budoucnu (soused si vyvrtá novou studnu, pohne se podloží apod.) a s tím spojené náklady na novou studnu. Není to pravidlem, ale také ani vyjímkou.
        Další nevýhodou je soustava poměrně drahých nerezových čerpadel na přečerpávání vody a filtračních zařízení pro ochranu tepelného výměníku, což sebou nese zvýšené nároky na údržbu a servis. V krátkosti lze říci, že za nejvyšší COP zaplatíte nejvyššími provozními náklady.
        Pořizovací náklady se budou pohybovat také na nejvyšší úrovni ze všech typů tepelných čerpadel. Obecně platí, že kvalitní instalační firma Vás spíše přesvědčí na naprosto bezproblémové čerpadlo země/voda než pokoušet osud
        .

        POZOR: mohou nastat místní okolnosti a čerpadlo voda/voda bude tím nejlepším možným řešením, ale od toho jsou zde odborníci, kteří umí situaci vyhodnotit. Nevěřte firmě, která vám bude tvrdit bez všech již zminěných okolností, že čerpadlo voda/voda je to nejlepší.

         Výhody: 

         Nejvyšší COP u tepelných čerpadel jaké lze dosáhnout

           

         Nevýhody: 

         – Nejvyšší COP u tepelných čerpadel jaké lze dosáhnout

         – Vyšší prvotní investice

         – Stavební povolení na vrty pro studny

         Náročnější a dražší servis

           

          hybridní | vzduch – voda

          Hybridní tepelná čerpadla v sobě kombinují tepelné čerpadlo Daikin vzduch/ voda a kondenzační techniku Rotex.

          Jejich obrovskou výhodou je flexibilnost použití, i pro rekonstrukce starých objektů bez zateplení a výměny oken nebo pro objekty s velkou tepelnou ztrátou, kdy tepelné čerpadlo pokryje až 80% provozních nákladů a plynový kondenzační kotel dosahuje výkonu až 24kW. V tomto případě není nutné měnit otopnou soustavu,  jelikož zdroj dosahuje výstupní teploty vody až 80°C .
          Hybridní čerpadlo má zabudovanou inteligentní řídící jednotku, která je schopna po zadání aktuálních cen elektřiny a plynu sama vyhodnotit při jaké venkovní teplotě je stále ještě ekonomické provozovat tepelné čerpadlo a kdy naopak je již výhodnější přejít na plyn.

            Výhody: 

           + Nižší pořizovací náklady.

           Jednodušší montáž zařízení

           Časově méně náročná instalace

             

           Nevýhody: 

           – Nižší COP vůči zemním čerpadlům

           – Vyšší náklady na servis

           – Hlukový vjem od venkovní jednotky

             

            rádi odpovíme na vaše dotazy

            KLIMATIZACE

            Nabízíme nejširší řadu řešení klimatizace, která ochlazují nebo ohřívají váš domov s maximální účinností.

            Systém Split

            Připojení 1 vnitřní jednotky k 1 venkovní jednotce

            Vytápí či chladí 1 místnost

            Jednoduchá instalace

            Systém Multi-Split

            Připojení až 9 vnitřních jednotek k 1 venkovní jednotce

            Vytápí nebo chladí až 9 různých místností

            Reguluje jednotlivé místnosti

            produkty partnerů

            systém multi-split

            Optimalizujte využití svého prostoru. Namísto 5 venkovních jednotek nyní potřebujete jen jednu..

             pět v jednom

             Můžete připojit až pět vnitřních jednotek – jakékoliv řady nebo stylu – k jedné venkovní jednotce Multi Split.

             Ať již funguje v malém venkovním prostoru nebo připojuje různé vnitřní jednotky, Multi Split je ideální řešení, které se může přizpůsobit všem potřebám a preferencím klimatizace.

             • Připojení až pěti vnitřních jednotek v různých místnostech
             • Změna a přidání jednotek kdykoliv
             • Instalace Multi Split na zdi, střeše nebo terase
             • Pro naplánování a změnu klimatu v každé z místností použijte ovladač Daikin Online Controller

              Šetrné k životnímu prostředí

              Můžete připojit až pět vnitřních jednotek – jakékoliv řady nebo stylu – k jedné venkovní jednotce Multi Split.

              Ať již funguje v malém venkovním prostoru nebo připojuje různé vnitřní jednotky, Multi Split je ideální řešení, které se může přizpůsobit všem potřebám a preferencím klimatizace.

              • Připojení až pěti vnitřních jednotek v různých místnostech
              • Změna a přidání jednotek kdykoliv
              • Instalace Multi Split na zdi, střeše nebo terase
              • Pro naplánování a změnu klimatu v každé z místností použijte ovladač Daikin Online Controller

               snadné ovládání

               Systém Multi lze ovládat pomocí aplikace chytrého telefonu. Jednoduše se připojte k síti Wi-Fi, stáhněte si aplikaci Daikin Online Controller a začněte si vytvářet kolem sebe dokonalé klima. 

                vzduch – vzduch

                 Tepelná čerpadla vzduch/vzduch odebírají teplo z venkovního prostředí. Vzduch proudí přes venkovní jednotku tepelného čerpadla, kde je z něj získáno teplo, které je použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. Tepelná čerpadla vzduch/vzduch jsou v zásadě klimatizace avšak optimalizované pro vytápění. V našem portfoliu jsou tyto jednotky vedeny v samostatné sekci.

                Tepelná čerpadla Vzduch/Vzduch lze použít jak pro jednotlivé místnosti, tak pro celý objekt a velké uplatnění nacházejí ve velkých aplikacích v hotelech a administrativních budovách (velké VRV systémy s výkony až stovky kW).

                Plnohodnotně dokáží vytápět budovy až do -15°C a to s vynikajícím COP. Nespornou výhodou je, že tato čerpadla umí zároveň také klimatizovat dané prostory, což je v dnešních klimatický podmínkách obrovským plusem. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je ideální pro novostavby s malou tepelnou ztrátou, kde uživatel neuvažuje o teplovodním vytápění a lze system doplnit například elektrorohožemi pro extrémně nízké teploty. Může být také doplňkem k vytápění domů, kde jsou hlavním zdrojem tepla elektrické přímotopy nebo elektrokotel.
                Toto tepelné čerpadlo dokáže u elektricky vytápěných domů snížit zásadním způsobem provozní náklady a to bez složitých stavebních úprav a vysokých investic.
                Na výběr je celá škála vnitřních jednotek od nástěnných přes parapetní(náhrada radiátorů) až po kanál
                ové, které jsou v podhledu nebo jednotky s oceněním za světový design (Daikin EMURA) Pokud si vyberete správného výrobce, například Daikin Europe, jsou v dnešní době jednotky pod tímto označením již vyráběny k tomuto účelu (nikoli jako většina výrobců dodává pouze klimatizace, které jsou prioritně určeny pro chlazení).

                Máte potom zaručeno vylepšené COP a celá jednotka je koncipována jako topná,
                kde klimatizace je součástí nikoli naopak. 
                Standardem je ovládání přes WIFI
                modul přes smartphone nebo tablet.

                 Výhody: 

                Nízké pořizovací náklady

                Jednoduchá a rychlá montáž zařízení

                Mimo topení je jednotka zároveň klimatizací

                Jednotky mohou umět vnitřní vzduch zbavit alergenů, virů a dalších škodlivin nebo upravovat vlhkost prostoru (ocení alergici)

                Flexibilita – široká nabídka vnitřních jednotek 

                  

                Nevýhody: 

                – Nižší COP vůči zemním čerpadlům

                – Vyšší náklady na servis proti zemním čerpadlům

                – Hlukový vjem od venkovní a vnitřní jednotky (lze však nastavit noční režim 19 dB)

                – Nedokáže připravit TUV

                  

                 KONTAKTUJTE NÁS

                 Náš tým usilovně pracuje na vyřizování emailové korespondence a proto se Vám ozveme co nejdříve.

                 5 + 1 =

                 otázky a odpovědi

                 Jaký typ tepelných čerpadel montujete?

                 Energie stále zdražuje a tepelná čerpadla nabízejí řešení šitá na míru pro nízkoenergetické domy, novostavby i modernizace starších objektů. Zajistí Vám nejvyšší možný komfort vytápění a chlazení pro Váš dům za nejnižší provozní náklady na trhu. Naše firma dodává Tepelná čerpadla, které vybereme po pečlivém zhodnocení všech okolností a konzultaci s Vámi, tak aby byla zaručená hlavně Vaše spokojenost i v budoucnu. Máme zkušenosti s montáži všech typů tepelných čerpadel na trhu a vždy volíme tu nejvýhodnější variantu indivuduálně podle daného projektu.

                 Proč se rozhodnout pro klimatizaci právě od nás?
                 • Jsme jediným odborným partnerem společnosti Daikin v progranu HCE Komfort v blízkém okolí
                 • Máme mnohaleté zkušenosti s klimatizacemi od rodinných domků po velké projekty
                 • Nabízíme jen kvalitní a značkové klimatizace
                  Výrobci proškolený tým servisních techniků
                 • Umíme Vám nabídnout vždy nejvýhodnější nabídku
                 Provádíte i další služby?

                 Pro naše zákazníky a jejich úplnou spokojenost zajišťujeme  komplexní činnosti v oblasti rodinné výstavby, kdy jsme schopni zajistit plnou technologickou vybavenost domu a zákazníkovi tak odpadá složité vyhledávání jednotlivých profesistů.Od projekční činnosti přes dodávku a montáž až po záruční a pozáruční servis Vám jsme schopni nabídnout služby v oblasti: vytápění a chlazení , zdravotechniky a vodoinstalace, rekuperace a větrání, kompletní legislativní služby v oblasti vyřízení dotací. Tímto však naše možnosti nekončí. Vše záleží od projektu a Vašich požadavcích. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a s náležitou péčí, prioritou pro nás je Vaše dlouhodobá spokojenost .

                 Co vše můžeme ještě nabídnout?
                 • Podlahové, stěnově a stropní vytápění a chlazení
                 • Rekuperace a řízené větrání
                 • Solární systémy pro ohřev teplé vody
                 • Zdravotechnika
                 • Centrální vysávání
                 • Projekční činnost
                 • Legislativa s dotačními programy

                  

                 Pomůžete mi vyřídit dotace?

                 S dotačními progdramy máme zkušenosti již od roku 2008, kdy byla vypsaná první vlna „zelená úsporám“ a od té doby aktivně poskytujeme našim zákazníkům plnou podporu v oblasti dotačních programů. V průběhu času se podmínky a programy na podporu obnovitelných zdrojů a úsporu energetické náročnosti budov mění a upravují a pro mnoho lidí můžou být nepřehledné a složité. Proto jsme tady pro Vás my ,abychom se o vás postarali a po podpisu plné moci se nemusíte o nic dalšího starat. Vše Vám vysvětlíme a dotace vyřídíme za Vás. Stačí se jen zeptat co Vás zajímá.

                 Napište nám a náš tým odborníků vám poradí.

                 další služby

                 Co vše Vám můžeme ještě nabídnout:

                 Podlahové, stěnově a stropní vytápění a chlazení

                 Rekuperace a řízené větrání

                 Solární systémy pro ohřev teplé vody

                 Zdravotechnika

                 Centrální vysávání

                 Projekční činnost

                 Legislativa s dotačními programy

                 proč si nás vybrat?

                 Záruka spokojenosti

                 Naše práce přináší zákazníkům užitek mnoho let po jejím dokončení.

                 Pečlivě vážíme, jaký materiál a spotřebiče vybrat pro vaši zakázku.

                 servis

                 Dodávky, montáže, revize, opravy a servis  tepelných čerpadel a klimatizací. Pravidelné servisní prohlídky.

                 konzultace

                 Náš tým odborníků najde řešé pro vaše potřeby výtápění nebo chlazení.

                 Umíme vám s výběrem dobře poradit, abyste byli spokojeni po všech stránkách.

                 rádi odpovíme na vaše dotazy

                 TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o.       

                 Hemy 830 
                 75701 Valašské Meziříčí                

                 IČ: 28601530
                 DIČ: CZ28601530